”Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sám 7,12)

A Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközséghez tartozik az apaji református szórványgyülekezet. Az Apaj község területén élő reformátusok jelentős része az 1960-70-es években települt a községbe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. A Kiskunsági Állami Gazdaság sok embernek adott munkát, és ezért sokan elhagyták szülőhelyüket a biztosabb megélhetés reményében. Ebben az időben a községben nem volt templom, az iskolában volt vallásóra, ahova néhány gyerek járt, de rendszeres istentiszteletet nem tartottak 1990 előtt.

A rendszerváltás után kezdődtek el a vasárnapi istentiszteletek, és az iskolában a hitoktatás két csoportban. Az istentiszteletek a helyi általános iskola egyik tantermében voltak vasárnaponként fél 9-kor. A bibliaórák az erre készséges családok otthonában voltak heti rendszerességgel. Már az 1990-es évek közepén felvetődött a templomépítés gondolata néhány család szívében. A tervezés, és majd a megvalósítás 1996 után kapott új lendületet, és 1998-ban elkezdődött az apaji református templom építése az önkormányzat által ajándékozott telken. Az induláskor 20 000 forintja volt a gyülekezetnek, és hosszú évek imádsága és munkája által, az első Orbán kormány 12 millió forintos támogatásával, és a sokfelől érkező adományokból, a dömsödi anyaegyházközség rendszeres segítségével, 2005-re elkészült a templom 24 millió forintos összköltséggel. Tornyában egy 80 kg-os harang található, melyen ez olvasható: „Isten dicsőségére öntette Apaj község lakossága”.

A templom ünnepélyes felszentelése a 2005. április 24-én tartott hálaadó istentiszteleten történt. Azóta az Isten háza otthont ad a vasárnapi istentiszteleteknek, a bibliaóráknak, és más gyülekezeti alkalmaknak. Az iskolában 8 csoportban folyik a hitoktatás. Van az óvodában is hittanóra, és minden évben van konfirmáció is.

Az elmúlt években, és az idén is tovább korszerűsítettük a templomot. Elkészült a külső szigetelése és a teljes külső festése. Az elmúlt évben egy helybeli család felajánlásaként a nagyon drága tartályos gázfűtést lecseréltük villanyfűtésre. És most fejeződött be, szintén egy család felajánlásából, a templombelső festése. Egy gyülekezeti tagunk adományából megújult a harmónium is.

Szolgálatunk célja Apajon is az, hogy minél többen meghallják az Úr Jézus Krisztusról szóló örömhírt, és válaszoljanak rá Istennek odaszánt életükkel.


Közérdekű információk:

Az istentiszteletek vasárnap 8:30-kor kezdődnek a templomban, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.