„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13,8)

A Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség története az 1550-es években kezdődött. A különböző feljegyzések alapján, az egyházközség alapítását az 1558. évre teszik. Ebben közreműködött Hajós István nemes úr, Mészáros István, Kun Benedek, Pálföldi Gergely, Gubacsi András, Földvári Péter és Cser Gergely jobbágyok. Ezután az első 68 esztendőt a múlt homálya fedi, de az biztos, hogy „könyörgő személyek és léviták által gyakoroltatott az isteni szolgálat”. Az első ismert prédikátora Karantzi János volt 1626-ban.

1772-ben hozzáfogtak a templom felújításához, azonban az olyan rossz állapotban volt, hogy egy új templom építése mellett döntöttek. Az új templom alapkövét 1774. március 10-én tették le. A munka rendkívüli gyorsasággal haladt, és 1775 advent első vasárnapján, november 27-én, ünnepélyes keretek között fel is szentelték.

A következő évben a torony is elkészült. A templomot ezután többször renoválták, és mindmáig szinte folyamatosan kell rajta javításokat végezni.
Az első toronyórát 1791-ben helyezték el a toronyba, amit aztán újra cseréltek 1912-ben. Ez a mechanikus óra működött egészen 2018-ig. Azóta elektromos meghajtás működteti a szerkezetet.

Orgonáját Petter Ignác építette 1825-ben nyolc változattal. Jelenleg gyűjtés folyik az orgona felújítására, hogy a készítésének 200. évfordulójára egy megszépült hangszer dicsérhesse Isten nevét.

A toronyban három harang lakik. A legnagyobb 600 kg-os harangot, az eredeti 1792-ben készült harang újraöntésével 1852-ben készítették. A másik kettő, 400 és 125 kg-os harangokat az első világháborúban felajánlottak helyett 1923-ban öntötték.

A parókiát 1819-ben vásárolták meg a vármegyétől. Korábban az épület a feljegyzések szerint, „a Tekintetes Nemes Vármegye Magistrattualis Tisztjeinek Kvártélyok volt”. Azóta a mindenkori lelkész lakóhelyéül szolgál, több mint 200 éve.

Az 1949-ben kényszerrel államosított református iskolaépületek közül egy még mindig szolgál, csak nem iskolaként. Az egykori ún. „Szőnyi” iskola telkén épült fel 2014-ben az az épület - egy holland-magyar házaspár adományából -, ahol egy 14 férőhelyes pszichiátriai otthon működik, a Szőnyi Károly Otthon.

Az egyházközség szórványa Apaj, ahol Isten kegyelméből új református templom épült, amit 2005. április 24-én szenteltünk fel.

Mindkét településen óvodától a 8. osztályig minden évfolyamon van hittanóra, és konfirmációi felkészítő is.

Nagy örömünkre 2014-től újból van a gyülekezetnek kórusa, amelyet nagy odaadással és szeretettel Földváriné Balikó Mariann, a gyülekezet kántora vezet.  Az apaji szórványgyülekezet istentiszteletein Turóczi-Koós Claudia szolgál a harmóniumon.

Azt szeretnénk, hogy a Jézus Krisztusról szóló örömhír eljusson az emberekhez, és maga az Úr szólítsa meg őket az Igén keresztül. Így végezzük minden szolgálatunkat az Ő dicsőségére és az itt élők javára.