Emlékharang szólt:

  • Nagy István halálának 1. évfordulóján;
  • Csíkhelyiné Mészáros Magdolna halálának 5. évfordulóján;
  • Doroszlay László halálának 2. évfordulóján;
  • Bödő Józsefné Madarász Mária halálának 9. évfordulóján;
  • Kovács Kálmánné Maximilián Klára halálának 9. évfordulóján;
  • Ronyecz Julianna halálának 27. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Elhunyt:

  • Molnár Takács Eszter testvérünk 92 éves korában. Temetése 2021. március 16-án kedden 15 órakor lesz a dabi temetőben.
  • Bödő József testvérünk 76 éves korában. Temetése 2021. március 17-én szerdán 15 órakor lesz temetőnkben.
  • Szűcs Gyuláné Vizeli Julianna testvérünk 88 éves korában. Temetése 2021. március 19-én pénteken 11 órakor lesz temetőnkben.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)
Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak.

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!