Emlékharang szólt:

  • Sas Gábor halálának 7. évfordulóján;
  • Papp János halálának 3. évfordulóján;
  • Fábián Antalné Barócs Julianna halálának 6. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Eltemettük: 

  • Molnár Takács Eszter 92 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése 2021. március 16-án kedden 15 órakor volt a dabi temetőben.
  • Bödő József 76 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése 2021. március 17-én szerdán 15 órakor volt temetőnkben.
  • Szűcs Gyuláné Vizeli Julianna 88 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése 2021. március 19-én pénteken 11 órakor volt temetőnkben.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)
Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak.

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!