Emlékharang szólt:

  • Szakály János halálának 25. évfordulóján;
  • Szmrek Mihály halálának 10. évfordulóján;
  • Orosz Gábor halálának 7. évfordulóján;
  • Nagy Istvánné Gyökeres Terézia halálának 35. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Elhunyt:

  • Ormándi Mihály 67 éves korában. Temetése márc. 29-én hétfőn 13 órakor lesz temetőnkben.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)
Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak.

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!