Emlékharang szólt:

 • Dobos Gyuláné Ujj Mária halálának 2. évfordulóján;
 • Vén Ferencné Tóth Mária Margit halálának 12. évfordulóján;
 • Nagy Józsefné Bácsi Eszter halálának 5. évfordulóján;
 • Nagy Istvánné Kovács Gizella halálának 37. évfordulóján;
 • Hubay Ádám Lajos halálának 6. évfordulóján;
 • Bede Miklós halálának 28. évfordulóján;
 • Rab Józsefné Faragó Julianna halálának 32. évfordulóján;
 • Rab Sándor halálának 26. évfordulóján;
 • Rab József halálának 38. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Eltemettük:

 • Ormándi Mihály 67 éves korában elhunyt testvérünket.
 • Simonics Dezső Pálné Hummel Erzsébet 63 éves korában elhunyt testvérünket.

Elhunyt:

 • Laki-Tatár Sándor 65 éves korában. Temetése ápr. 08-án csütörtökön 11 órakor lesz temetőnkben.
 • Tóth Györgyné Bencze Ilona testvérünk 73 éves korában.
 • Kudar Zsigmond testvérünk 80 éves korában.
 • Szalai Duzmath Józsefné Sipos Zsófia testvérünk 89 éves korában.
 • Szücs Józsefné Végh Eszter testvérünk 93 éves korában.

Temetésüknek időpontját még nem tudjuk.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)
Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak.

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!