Emlékharang szólt:

  • Szilágyi Imre halálának 12. évfordulóján;
  • Pozsár József halálának 2. évfordulóján;
  • Földvári Sándor halálának 2. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Eltemettük:

  • Laki-Tatár Sándor 65 éves korában elhunyt testvérünket.

Elhunyt:

  • Szalai Duzmath Józsefné Sipos Zsófia testvérünk 89 éves korában. Temetése ápr. 12-én hétfőn 11 órakor lesz temetőnkben.
  • Gergely Sándor testvérünk 55 éves korában. Temetése ápr. 16-án pénteken 15 órakor lesz temetőnkben.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)
Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!