Emlékharang szólt:

  • Nagy Gábor (Kecskemét) halálának 16. évfordulóján;
  • Domokos Gyuláné Kassai Julianna halálának 18. évfordulóján;
  • Kovács Sándorné Lukácsi Krisztina halálának 4. évfordulóján;
  • Németh József halálának 6. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Eltemettük:

  • Szűcs Józsefné Végh Eszter 93 éves korában elhunyt testvérünket. 


Elhunyt:

  • Nagy Sándor János testvérünk 74 éves korában. Temetése ápr. 28-án szerdán 13 órakor lesz temetőnkben.
  • Kudar Zsigmond testvérünk 80 éves korában. Temetése ápr. 30-án pénteken 14 órakor lesz temetőnkben.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)
Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!