Emlékharang szólt:

  • Földvári Sándorné Ila Zsófia halálának 13. évfordulóján;
  • Kiss György halálának 35. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Eltemettük:

  • Nagy Sándor János 74 éves korában elhunyt testvérünket. 
  • Kudar Zsigmond 80 éves korában elhunyt testvérünket. 

Elhunyt:

  • Szűcs Györgyné Zinner Ilona testvérünk 65 éves korában. Temetése későbbi időpontban lesz a katolikus temetőben.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)
Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!