Emlékharang szólt:

  • Lévai László halálának 20. évfordulóján;
  • Soós Mártonné Mészáros Katalin halálának 10. évfordulóján;
  • Kovács Gyuláné Tóth Emília halálának 17. évfordulóján;
  • Németh Imréné Domokos Zsuzsanna    halálának 10. évfordulóján;
  • Cser Katalin halálának 13. évfordulóján;
  • Sipos Lajos halálának 28. évfordulóján;
  • Domokos Gyula halálának    27. évfordulóján;
  • Székely Károly Pál halálának 25. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!