Emlékharang szólt:

  • Kovács Gábor halálának 27. évfordulóján;
  • Bangó Bálintné Végh Etelka halálának 12. évfordulóján;
  • Székely Endre halálának 3. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!