Emlékharang szólt:

  • Jaksa Mihály halálának 1. évfordulóján;
  • Kristóf József halálának 7. évfordulóján;
  • id. Varga Lászlóné Mészáros Eszter halálának 29. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.


Eltemettük:

  • Korsós József 66 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése nov. 26-án, pénteken 14 órakor volt a katolikus temetőben.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!