Emlékharang szólt:

  • Jónás Lászlóné Rajkó Mária halálának 12. évfordulóján;
  • Pál Imréné Koncz Julianna halálának 38. évfordulóján;
  • Bácsi Imréné Takács Mária halálának 16. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.


Elhunyt:

  • Nagy Zsigmondné Madarász Anna 82 éves korában. Temetésének időpontját még nem tudjuk.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!