Emlékharang szólt:

  • Borbély Károlyné Kontha Jolán halálának    25. évfordulóján;
  • Gyökeres Mihályné Brassó Margit halálának 4. évfordulóján;
  • Ács Józsefné Kovács Eszter halálának 1. évfordulóján;
  • Dobos László halálának 10. évfordulóján;
  • Tóth Ignác presbiter halálának 15. évfordulóján;
  • Laczi Gáborné Rajkó Julianna halálának 6. évfordulóján;
  • Hétfőn: Marjai Gyula halálának 43. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.


Eltemettük:

  • Nagy Zsigmondné Madarász Anna 82 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése dec. 14-én, kedden 15 órakor volt temetőnkben.

Elhunyt:

  • Brassó János 77 éves korában. Temetése dec. 21-én, kedden 15 órakor lesz temetőnkben.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!