Emlékharang szólt:

  • Orosz József (Bíró utca) halálának 7. évfordulóján;
  • Bús Jánosné Kincses Zsuzsanna halálának 1. évfordulóján;
  • Orosz József    (Határ út) halálának 2. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!