Emlékharang szólt Apajon:

  • Varga Józsefné Bábel Margit halálának 1. évfordulóján.

Emlékharang szólt Dömsödön:

  • Turóczi Bálint halálának 14. évfordulóján;
  • özv. Farkas Zsigmondné Berze Lídia halálának 1. évfordulóján;
  • Kovács Istvánné Mészáros Erzsébet halálának 3. évfordulóján;
  • Füki Györgyné Rakovecz Julianna halálának 2. évfordulóján;
  • Gulyás Sándor halálának 17. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.


Eltemettük:

  • Dóró Gyuláné Hambalkó Mária 80 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése jan. 14-én, pénteken 13 órakor volt temetőnkben. 

Elhunyt: 

  • Horváth István 86 éves korában. Temetése jan. 20-án, csütörtökön 13 órakor lesz temetőnkben.
  • Perger Antal 82 éves korában. Temetésének időpontját még nem tudjuk.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!