Emlékharang szólt:

 • Nagy Sándor halálának 1. évfordulóján;
 • Nagy Sándorné Farkas Ilona halálának 3. évfordulóján;
 • Dr. Orbán Csaba halálának 5. évfordulóján;
 • Necsász Imre halálának 13. évfordulóján;
 • Budai Antal halálának 22. évfordulóján;
 • Csabai József presbiter halálának 4. évfordulóján;
 • Csabai Józsefné Borbély Julianna halálának 10. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Eltemettük:

 • Vass Ignác Tamás 38 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése április 11-én, hétfőn 15 órakor volt temetőnkben.
 • özv. Dózsa Józsefné Nyéki Sarolta 93 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése április 13-án, szerdán 15 órakor volt temetőnkben.

Elhunyt:

 • Dömsödi Farkas Bálint 75 éves korában. Temetése április 22-én, pénteken 12 órakor lesz a budapesti Újköztemetőben.
 • Pinczel Gáborné Perjés Szilvia 64 éves korában. Temetésének időpontját még nem tudjuk.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!