Megkereszteltük:

  • Necsász Sándor és Mészáros Zsófia gyermekét, Jankát;
  • Müller Krisztián és Necsász Mónika gyermekét, Millát.

Isten áldása legyen a gyermekek és a család életén.
”Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127,3)

Emlékharang szólt:

  • Domokos Gyuláné Kassai Julianna halálának    19. évfordulóján;
  • Kovács Sándorné Lukácsi Krisztina halálának 5. évfordulóján;
  • Németh József halálának 7. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Eltemettük:

  • Pinczel Gáborné Perjés Szilvia 64 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése április 22-én, pénteken 13 órakor volt temetőnkben.
  • Balassa József  86 éves korában elhunyt testvérünket, aki gyülekezetünknek presbitere, majd gondnoka volt. Temetése április 22-én, pénteken 15 órakor volt temetőnkben.

Eltemették:

  • Dömsödi Farkas Bálint 75 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése április 22-én, pénteken 12 órakor volt a budapesti Újköztemetőben.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Házasságkötésükre Isten áldását kérik:

  • László Richárd és Sebestyén Kitti 2022. május 14-én, szombaton 14:30-kor templomunkban.

Isten áldja meg szent elhatározásukat!
„Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." (Mt 19.6b)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!