Emlékharang szólt:

  • Bak Gábor halálának 5. évfordulóján;
  • Radnóthy József Tamás halálának 2. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Házasságkötésükre Isten áldását kérik:

  • László Richárd és Sebestyén Kitti 2022. május 14-én, szombaton 14:30-kor templomunkban.

Isten áldja meg szent elhatározásukat!
„Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." (Mt 19.6b)

Elhunyt:

  • Tóth György 81 éves korában. Temetése feleségével, Bencze Ilonával (elhunyt 2021-ben) együtt lesz május 27-én, pénteken 15 órakor temetőnkben.

Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)


Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!