Apaj:

  • 2 fiatalt kereszteltünk és 6 fiatal tett konfirmációi fogadalmat.

” Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.” (Zsoltárok 119,9)
Az Úr áldása kísérje életüket, hogy meg tudják tartani fogadalmukat!

Emlékharang szólt:

  • Szűcs Sándor halálának 6. évfordulóján;
  • Szabó Lajos halálának 47. évfordulóján;
  • Györki Andrásné Kaltenecker Magdolna halálának 4. évfordulóján;
  • Hegedűs Józsefné Csabai Eszter halálának 8. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Elhunyt: 

  • Tóth György 81 éves korában. Temetése feleségével, Bencze Ilonával (elhunyt 2021-ben) együtt lesz május 27-én, pénteken 15 órakor temetőnkben.

Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!