Megkereszteltük:

  • Duzmath Zoltán és Polyák Zsuzsanna gyermekét: Annabella Málnát;
  • Laskai Dániel és Csehi Szimonetta gyermekeit: Lara Daniellát és Noelt;
  • Takács Márk és Csehi Szilvia gyermekeit: Zoét és Laurát.

Isten áldása legyen a gyermekek és a családok életén.
”Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127,3)

Emlékharang szólt:

  • Zöldág Sándorné Bednárik Ibolya halálának    14. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvérünk életére. Isten adjon békességet az emlékező családnak.

Eltemettük:

  • Sörös Sándor 76 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése június 10-én, pénteken 13 órakor volt temetőnkben.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Házasságkötésükre Isten áldását kérik:

  • Ruszkovics Patrik György és Nagy Boglárka 2022. június 18-án, szombaton 15:30-kor ökumenikus szertartás szerint a pécsi Jézus Szíve templomban.

Isten áldja meg szent elhatározásukat!
„Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." (Mt 19.6b)


Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!