Emlékharang szólt:

  • Orosz József halálának 3.  évfordulóján; 
  • Perger József halálának 10.  évfordulóján;
  • Németh József halálának 7.  évfordulóján;
  • Németh Imre halálának 10.  évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Elhunyt: 

  • Szíjjártó Krisztián 37 éves korában. Temetésének időpontját még nem tudjuk. 
  • id. Muzs János 88 éves korában. Temetésének időpontját még nem tudjuk.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)
Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!