Emlékharang szólt:

  • Jávorka Istvánné László Anna halálának 10. évfordulóján; 
  • Csaplár Sándor halálának 6. évfordulóján;
  • Farkas Zsigmondné Berze Lídia halálának 2. évfordulóján;
  • Kovács Istvánné Mészáros Erzsébet halálának 4. évfordulóján;
  • Füki Györgyné Rakovecz Julianna halálának 3. évfordulóján; 
  • id. Dani János halálának 25. évfordulóján;
  • Lengyel Ferenc halálának 17. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Eltemettük:

  • id. Muzs János 88 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése január 13-án, pénteken 14 órakor volt temetőnkben.

Elhunyt:

  • Szíjjártó Krisztián 37 éves korában. Temetése január 21-én, szombaton 11 órakor lesz temetőnkben.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!