Emlékharang szólt:

  • Bús Sándorné Lukácsi Mária halálának 3. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvérünk életére. Isten adjon békességet az emlékező családnak.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!