Megkereszteltük:

  • Kiss Norbert és Benkő Andrea gyermekét: Gergő Pétert.

Isten áldása legyen a gyermek és a család életén.
”Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127,3)

Emlékharang szólt:

  • Boross Miklós halálának 21. évfordulóján;
  • Pék Dávidné Konta Mária halálának 1. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!