Emlékharang szólt:

  • Joó Sándorné Kopp Irma halálának 25. évfordulóján; 
  • Vass István halálának 3. évfordulóján;
  • Juhász Imre halálának 20. évfordulóján;
  • Hriazik Ferenc halálának 13. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!