Emlékharang szólt:

  • Kiss István halálának 1. évfordulóján; 
  • Nagy Zsigmond halálának    24. évfordulóján;
  • Fülöp Józsefné Kiss Erzsébet halálának 1. évfordulóján;
  • Kiss István, gyülekezetünk volt gondnoka halálának 21. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!