Emlékharang szólt:

  • Nt. Nagy Gábor lelkipásztor halálának 43. évfordulóján; 
  • Perger Józsefné Sándor Anna Terézia    halálának 4.  évfordulóján;
  • Béres Attila halálának 14. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Elhunyt:

  • Szilágyi Imréné Ágoston Krisztina 92 éves korában. Temetése március 08-án, szerdán 15 órakor lesz temetőnkben.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!