Emlékharang szólt:

  • Nagy István halálának 3. évfordulóján; 
  • Vass Ignác Tamás halálának 1. évfordulóján;
  • Csíkhelyiné Mészáros Magdolna halálának 7. évfordulóján;
  • Doroszlay László halálának 4. évfordulóján; 
  • Földvári Zsigmond halálának 14. évfordulóján;
  • Szabó Sándorné Balázs Irén halálának 15. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Eltemettük: 

  • Szilágyi Imréné Ágoston Krisztina 92 éves korában elhunyt testvérünket. Temetése március 08-án, szerdán 15 órakor volt temetőnkben.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!