Házasságkötésükre Isten áldását kérik:

 • Gábor Attila és Suhajda Barbara 2023. ápr. 15-én, szombaton 15 órakor templomunkban.

Isten áldja meg szent elhatározásukat!
„Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." (Mt 19.6b)

Emlékharang szólt:

 • Rab Sándor halálának 28. évfordulóján; 
 • Rab Józsefné Faragó Julianna halálának 34. évfordulóján;
 • Rab József halálának 40. évfordulóján;
 • Jónás László halálának 51. évfordulóján;
 • Szilágyi Imre halálának 14. évfordulóján;
 • Bődi Ferencné György Ilona halálának 30. évfordulóján;
 • Pozsár József halálának 4. évfordulóján; 
 • Juhász Lajos halálának 28. évfordulóján;
 • Juhász Lajosné Rab Julianna halálának 11. évfordulóján;
 • Tamása Istvánné Varga Erzsébet halálának 2. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!