Apajon megkereszteltük:

  • Kálmán Tamás és Vörösváczki Erzsébet gyermekét: Benettet

Isten áldása legyen a gyermek és a család életén.
”Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127,3)

Emlékharang szólt:

  • Nagy Sándor halálának 2. évfordulóján; 
  • Nagy Sándorné Farkas Ilona halálának 4. évfordulóján;
  • Földvári Sándor halálának 4. évfordulóján;
  • Dr. Orbán Csaba halálának 6. évfordulóján;
  • Necsász Imre halálának 14. évfordulóján;
  • Gulyás Jánosné Horváth Julianna halálának 11. évfordulóján;
  • Pinczel Gáborné Perjés Szilvia halálának 1. évfordulóján; 
  • Balassa József (gyülekezetünk volt gondnoka) halálának 1. évfordulóján;
  • Budai Antal halálának 23. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.
Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!