Emlékharang szólt:

  • Földvári Sándorné Ila Zsófia halálának 15. évfordulóján; 
  • Kiss György halálának 37. évfordulóján.

Hálaadással emlékezünk elköltözött testvéreink életére. Isten adjon békességet az emlékező családoknak.

Elhunyt: 

  • Laczkó Lajosné Szekér Zsuzsanna 78 éves korában. Temetése május 08-án, hétfőn 15 órakor lesz a katolikus temetőben.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn 11,25)

Házasságkötésükre Isten áldását kérik:

  • Matus József és Spinyhért Ibolya 2023. máj. 20-án, szombaton 16 órakor templomunkban.

Isten áldja meg szent elhatározásukat!
„Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." (Mt 19.6b)

Hordozzuk egymást imádságban!
Az Úr legyen őriző pásztorunk!